پورتال badobadbadak

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت پورتال badobadbadak


سپاهان درب
پایان تهدید خاموشی در کشور
چهارمیلیاردوچهارصد میلیون ریال صرف پایداری انرژی برق تحویلی شهرستان الشتر شد
درخواست سخنگوی ناجا از قوه قضائیه؛ در اسرع وقت به شکایت یکی از نمایندگان مجلس رسیدگی شود

«خبرجنوب» نوشت: رییس اﺩاره آموزش و پایش سلامت روان وزارت بهداشت و متخصص مشاوره ازﺩواج گفت: مسایل ارتباطی بین زوجین و نﺩاشتن مهارت برقراری ارتباط مناسب، ﺩخالتهای خانواﺩه ها، مسایل مالی و احساس کمبوﺩ منابع اقتصاﺩی، اجتماعی و عاطفی از ﺩلایل عمﺩه بروز طلاق ﺩر کشور است.

i> http://pnuna.avaxblog.com/
  • http://wp-theme.avaxblog.com/
  • http://niushaschool.avaxblog.com/
  • http://miiniikatahamii.avaxblog.com/
  • http://sheydaw-amirhoseiwn.avaxblog.com/
  • http://akhbar-irani.avaxblog.com/
  • http://tanzimekhanevadeh.avaxblog.com/